Tết Thảo Thơm

Tết Thảo Thơm với mùi hương Mùi Già chủ đạo, một thức hương đặc trưng của Tết truyền thống, để chúng ta cùng trao nhau những Thảo Thơm Tết Việt

Tết có một thứ hương thơm đặc biệt, đó là Thảo Thơm. Không như hoa, không như bánh trái, bởi hương vị tình thân nào đâu dễ cảm nhận bằng khứu giác tầm thường Thỵ thảo gói trọn hương Tết trong bộ sản phẩm Tết Thảo Thơm, với mùi hương chủ đạo là mùi già (ngò rí) - một thức hương đặc trưng của Tết truyền thống, để chúng ta cùng trao nhau những Thảo Thơm Tết Việt